Personalcyklar är framtiden

Hela vårt samhälle är uppbyggt för att locka oss att använda bilar. Lågprisvaruhusen ligger långt utanför städerna och vi har också sett till att inte uppdatera våra allmänna transportmedel i den takt som skulle vara önskvärt. Men med dagens kostnader på drivmedel är detta på väg att ändras och vi är troligen på väg mot ett paradigmskifte som gör att cykelförmåner på jobbet kommer att få en mer central roll. Det är bra! Att cykla är bra för hälsan och ger vinster både för de anställda och företagen. 

Kan alla ha en personalcykel?

Nej, tyvärr inte. För att kunna åtnjuta de förmåner som personalcyklar innebär så måste man också vara just personal. Du måste alltså ha en anställning i någon form och din arbetsgivare måste tycka att personalcyklar är rätt väg att gå. 

Har du en anställning och vill se ditt företag satsa på personalcyklar så kan du alltid ge dem lite fakta för att övertyga dem. Cykling ger:

  • Färre sjukskrivningstimmar per månad
  • Bättre hälsa hos de anställda både fysiskt och psykiskt
  • Anställda som ser sig sedda då de får 20-25% lägre pris på cykeln

Det är helt enkelt en win-win för både företaget och de anställda. Så skriv gärna ut några fakta blad, och ta gärna med några exempel på olika elcyklar som kan vara aktuella och gå till din chef. Denne bör nog se fördelarna precis som du gjort. 

8 May 2022

Grafisk design eller formgivning, det är vad jag sysslar med till vardags. Det är ett yrke som är spännande, utvecklande och det sker hela tiden nya saker. När man jobbar som grafisk formgivare så är det inte ovanligt att man ansvarar för hur en trycksak, en förpackning eller en hemsida ser ut. 

Det viktigaste arbetsredskapet man har som grafisk designer är datorn, eller en tablet. Man behöver även ha kunskaper i  bild- och textprogram som Photoshop, Illustrator och Indesign 

Det går att arbeta inom olika fält, antingen med traditionella trycksaker som böcker, tidningar, broschyrer, affischer och så vidare, eller med förpackningar och etiketter av olika slag. Man kan även jobba med film och tv och då ansvara för vinjetter, eller eftertexter. 

Inom grafisk design kan man även jobba mycket med design av webbsidor och annan digital grafik, då kallas man ofta webbdesigner.

Jag har valt att skapa denna blogg för att kunna skriva om grafisk design, men även om min vardag och mina intressen.